Chương trình IB

Chương trình Tú tài Quốc tế bậc Tiểu học

Chương trình Tú tài Quốc tế bậc Tiểu học

Westminster Academy là trung tâm tiên phong trong việc gia sư chương trình quốc tế tại Hà Nội, cung cấp chương trình gia sư, luyện thi đầy đủ các môn học thuộc các chương trình học thuật Quốc tế như IB, A Level, iGCSE,....

Chương trình Tú tài Quốc tế bậc Tiểu hoc (PYP) dành cho học sinh từ 3 tuổi đến 12 tuổi. 4 khía cạnh chương trình chú trọng phát triển bao gồm:

- Trí tuệ

- Cảm xúc

- Cá nhân

- Các kỹ năng mềm để phát triển khả năng học tập trong môi trường quốc tế

Westminster Academy cung cấp chương trình gia sư, luyện thi 6 nhóm môn học thuộc chương trình Tú tài Quốc tế bậc Tiểu học, bao gồm:
– Ngôn ngữ & Văn học
– Nghiên cứu xã hội
– Toán & Khoa học máy tính
– Nghệ thuật
– Khoa học thực nghiệm
– Ngôn ngữ thứ hai

Chương trình Tú tài Quốc tế bậc Trung học

Chương trình Tú tài Quốc tế bậc Trung học

Westminster Academy là trung tâm tiên phong trong việc gia sư chương trình quốc tế tại Hà Nội, cung cấp chương trình gia sư, luyện thi đầy đủ các môn học thuộc các chương trình học thuật Quốc tế như IB, A Level, iGCSE,....

Bậc trung học IB Middle Years Program (IB MYP) dành cho lứa tuổi từ 11-16 (lớp 6 đến lớp 10), đây là bậc chuyển tiếp chương trình 2 năm lấy bằng Tú tài quốc tế IB DP.

Chương trình Tú tài Quốc tế bậc Trung học (MYP) dành cho học sinh lứa tuổi từ 11-16 tuổi (lớp 6 – lớp 10). Westminster Academy hỗ trợ dạy kèm đầy đủ các môn học thuộc chương trình IB MYP, bao gồm:
– Chuyển đổi ngôn ngữ
– Ngôn ngữ & văn học
– Cá nhân & xã hội
– Khoa học
– Toán học
– Nghệ thuật
– Giáo dục thể chất & sức khỏe
– Thiết kế

Chương trình Tú tài quốc tế IB

Chương trình Tú tài quốc tế IB

Westminster Academy là trung tâm tiên phong trong việc gia sư chương trình quốc tế tại Hà Nội, hỗ trợ học sinh học và luyện thi các môn thuộc 6 nhóm môn học đồng thời hướng dẫn hoàn thành 3 thành phần lõi (IB core), cụ thể:

1. Ngôn ngữ thứ nhất

2. Ngôn ngữ thứ hai

3. Khoa học xã hội

4. Khoa học tự nhiên

5. Toán học

6. Các môn nghệ thuật

và 3 môn học trọng tâm:

1. Bài luận mở rộng (Extended essay - EE)

2. Lý thuyết nhận thức (Theory of Knowledge - TOK)

3. Hoạt động ngoại khóa (Creativity, Action and Service - CAS)

Bằng Tú tài Quốc tế IBDP (International Baccalaureate Diploma Programme) được công nhận rộng rãi trên toàn thế giới, đây là chương trình dành cho học sinh cấp 3/dự bị đại học, đào tạo 2 năm dành cho lứa tuổi từ 16 đến 19 tuổi.

Westminster Academy là trung tâm tiên phong trong việc gia sư chương trình quốc tế tại Hà Nội. Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia hướng dẫn TOK và EE chương trình IB chuyên nghiệp sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh hoàn thành với kết quả tốt nhất. Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ sớm nhất.

Tổng quan về TOK
– TOK (viết tắt của Theory of Knowledge (Lý thuyết về kiến thức), là môn học bắt buộc trong chương trình IB (Tú tài quốc tế), chiếm 2 điểm trong tổng số 3 điểm của 2 môn EE và TOK. Nội dung là xoay quanh câu hỏi trung tâm “Làm sao chúng ta biết những gì chúng ta biết?”, TOK giúp học sinh phân tích bản chất, phạm vi và những hạn chế của kiến thức và quá trình tiếp thu kiến thức qua các môn học khác nhau cũng như đặt ra nghi vấn về sự chính xác và độ tin cậy của kiến thức.
– Hình thức đánh giá: Mỗi học sinh phải hoàn thành 2 bài thi:
+ Một triển lãm về lí thuyết kiến thức (33% số điểm, thang điểm /10)
+ Một bài luận 1600 chữ dựa theo 6 câu hỏi về kiến thức (knowledge questions) cho trước (67% số điểm, thang điểm /10).

Tổng quan về EE
– EE (Extended Essay) (Bài luận chuyên sâu) là yêu cầu bắt buộc trong chương trình IBDP. Bài luận là một bài nghiên cứu độc lập 4000 chữ về một chủ đề do học sinh lựa chọn.

Westminster Academy hình thành với mô hình “One-stop-shop” – “Một điểm đến – đủ môn học”: cung cấp đầy đủ các môn học thuộc các chương trình học thuật Quốc tế như IB, A Level, iGCSE,… cùng với phát triển toàn diện kiến thức, kỹ năng và thái độ cho học sinh.
Chương trình IBDP gồm 6 nhóm môn học, mỗi nhóm bao gồm rất nhiều các môn học khác nhau (chi tiết có thể tham khảo trên trang chủ IBO):
1. Ngôn ngữ thứ nhất
2. Ngôn ngữ thứ hai
3. Khoa học xã hội
4. Khoa học tự nhiên
5. Toán học
6. Các môn nghệ thuật
Học sinh sẽ chọn 6 môn học trong 6 nhóm trên, 5 môn đầu tiên các em sẽ chọn từ nhóm 1 tới nhóm 5, trừ nhóm 6. Môn thứ 6 là môn tự chọn, các em có thể chọn môn ở nhóm 6 hoặc bất kỳ môn nào khác thuộc 5 nhóm đầu tiên.
Lưu ý: mỗi môn học được chia thành 2 cấp bậc: cơ bản (SL – standard level) và nâng cao (HL – higher level). Học sinh có quyền lựa chọn trình độ phù hợp để học.